Thursday, April 14, 2005

RIVOUDEN EDELLYTYKSET

Kärsiä omien mielitekojen ja halujen moninaisuuden harmoonisesta toteemista, siitä riittämättömyydestä ja niukkuudesta jota edustaa vastakkainen sukupuoli. Miehen ja naisen välinen selittämättömyys, seksuaalisesti tyydyttävien välimuotojen puute kai on kärsimyksiemme alku. Kärsimyksiemme loppu on lohduttomuus ja pakokauhu, jota epäeroottinen täyteenahdettu maailma meissä herättää. Kuinka kauas juoksisimmekaan yksinäisyytemme valoon, jos vain luonto olisi armahtanut meidät yksineuvoisuuden lihalliseen henkilökohtaiseen eheään paratiisiin. Kahden sukupuolen avulla saavutettu täydellisyys: luonnon halpamaisuutta, epäonnistunut tapa hallita kaaosta. Ainakin noitten sukupuolten täytyisi olla läsnä sellaisenaan jokaisessa yksilössä, ettemme menettäisi myötätuntoa. Myötätunnon puute, se on rivouden edellytys.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home